Pogoji nakupa

Splošni pogodbeni pogoji
Obvestilo o zasebnosti
Splošni pogodbeni pogoji
Izjava o varstvu podatkov

 

Weisson s.r.o. (v nadaljnjem besedilu "ponudnik storitev" ali "upravljavec podatkov") urejajo naslednji podatki.

O varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 95/46 (Splošna uredba o varstvu podatkov) UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN POGODBE O SVETU EVROPSKE UNIJE, aprila 2016 27.) podajamo naslednje informacije.

Ta izjava o zasebnosti ureja obdelavo naslednjih spletnih mest:

Informacije o upravljanju podatkov so na voljo na naslednji strani: povezava

Spremembe prospekta bodo začele veljati po objavi na zgornjem naslovu.

Skrbnik podatkov in kontaktni podatki:

Ime: Weisson Kft.

Registriran sedež: 2011 Budakalász, Vincellér u 9.

Elektronski naslov: ugyfelszolgalat@sportlampa.hu

Telefon: +36 20 460 36 47

Kontaktni podatki pooblaščenca za varstvo podatkov:

Ime: Máté Fehér

Registriran sedež: 2011 Budakalász, Vincellér u 9.

Elektronski naslov: ugyfelszolgalat@sportlampa.hu

Telefon: +36 20 460 36 47

Opredelitve pojmov

"Osebni podatki" pomenijo vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo ("posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki"); identificirati fizično osebo, ki neposredno ali posredno, zlasti z identifikatorjem, kot so ime, številka, lokacija, spletni identifikator ali en ali več dejavnikov, povezanih s fizično, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto naravna identiteta;

"Obdelava" pomeni vsako operacijo ali niz operacij, ki vključujejo osebne podatke ali datoteke, bodisi avtomatizirane ali neavtomatizirane, kot so zbiranje, beleženje, sistematizacija, razvrščanje, shranjevanje, preoblikovanje ali spreminjanje, pridobivanje, posvetovanje, uporaba, komunikacija, prenos, distribucijo. ali druga uskladitev ali medsebojna povezanost, omejitev, izbris ali uničenje;

"Upravljavec" pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali kateri koli drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov; kadar namene in načine obdelave določa zakonodaja Unije ali države članice, lahko upravljavec ali posebna merila za imenovanje upravljavca določijo tudi zakonodaja Unije ali države članice;

 

"Obdelovalec" pomeni vsako fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali kateri koli drug organ, ki goji osebne podatke v imenu upravljavca;

"Prejemnik" pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali kateri koli drug organ, pri katerem se razkrijejo osebni podatki, ne glede na to, ali gre za tretjo osebo ali ne. Javni organi, ki imajo lahko dostop do osebnih podatkov v okviru ločene preiskave v skladu s pravom Unije ali državami članicami, se ne štejejo za prejemnike; ti javni organi morajo obdelovati take podatke v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov v skladu z namenom gojenja;

"Dodatek za samozaposlitev, za katerega se uporabljajo osebni podatki" pomeni prostovoljno, natančno in dobro obveščeno in neselektivno izjavo o namenu posameznika, v kateri so izraženi osebni podatki, da izrazijo svoje soglasje k obdelavi osebnih podatkov ali podatkov v zvezi s potrdili ;

"Incident s kršitvijo podatkov" pomeni kršitev varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito pobeg, izvzetje, spremembo, nepooblaščeno odkrivanje ali kot sekundarni prenos, shranjevanje ali drugo obdelavo osebnih podatkov. Osebni podatki:

se izvaja zakonito, pošteno in pregledno za zadevno osebo ("zakonitost, poštenost in preglednost";

zbrane samo za posebne, izrecne in zakonite namene in se ne obravnavajo na način, ki je nezdružljiv s temi nameni; nadaljnja obdelava za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstvene in zgodovinske raziskave ali za statistične namene ("omejitev namena") se ne šteje za nezdružljivo s prvotnim namenom v skladu s členom 89 (2). 1;

morajo biti ustrezni in ustrezni za namene obdelave podatkov ter omejeni na potrebno ("shranjevanje podatkov");

morajo biti točni in po potrebi posodobljeni; sprejeti je treba vse razumne ukrepe za zagotovitev, da se osebni podatki, ki so netočni za namene obdelave, takoj izbrišejo ali odpravijo ("natančnost");

se hranijo v obliki, ki omogoča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ne dlje, kot je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo. Osebni podatki se lahko hranijo dlje le, če se obdelava osebnih podatkov izvaja v skladu s členom 89 (2). 1 za arhiviranje v javnem interesu, za znanstvene in zgodovinske raziskovalne namene ali za statistične namene v skladu s to uredbo. . ob upoštevanju uvedbe ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za zaščito njegovih svoboščin ("omejena zmogljivost shranjevanja");

se obravnavajo tako, da se z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi zagotovi ustrezna varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo, nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodovanjem osebnih podatkov ("integriteta in zaupnost").

 

Upravljavec je odgovoren za skladnost z zgoraj navedenim in mora biti sposoben dokazati to skladnost ("odgovornost").

 

Upravljanje podatkov

Upravljanje podatkov, povezanih z delovanjem spletne trgovine.

Dejstvo zbiranja podatkov, obseg obdelanih podatkov in namen upravljanja podatkov:

 

Osebne informacije

Namen upravljanja podatkov

Uporabniško ime: identifikacija, dovoljenje za registracijo. Zagotavlja varen dostop do uporabniškega računa.

Priimek in ime: Potrebno za stik, nakup in pravilno zaračunavanje.

E -poštni naslov: Učinkoviteje vzdržujte stike, usklajujte vprašanja obračunavanja ali dostave.

Ime in naslov izdajanja računov: Izdaja ustreznega računa, pa tudi oblikovanje pogodbe, določitev njene vsebine, sprememba, spremljanje, njeno izpolnjevanje, izdajanje pristojbin, ki iz tega izhajajo, in izterjava s tem povezanih terjatev.

Ime in naslov dostave: Dovoljenje za dostavo na dom.

Datum nakupa / registracije: Izvedite tehnično operacijo.

Naslov IP v času nakupa / registracije: Izvedite tehnično operacijo.

Vaše uporabniško ime ali e -poštni naslov morda ne vsebujeta osebnih podatkov.

Zainteresirane strani: Vse zainteresirane strani registrirane / kupci na spletni strani e-trgovine.

Trajanje upravljanja podatkov, rok za izbris podatkov: Takoj z izbrisom registracije. Razen računovodskih dokumentov, ker je treba te podatke hraniti 8 let v skladu s 169. odst. 2 zakona C iz leta 2000 o računovodstvu.

Računovodski dokument (vključno z računi glavne knjige, analitičnimi in podrobnimi evidencami), ki neposredno in posredno podpira računovodske evidence, je treba hraniti v čitljivi obliki najmanj 8 let, po katerih je mogoče iskati po računovodskih evidencah. Identiteta potencialnih upravljavcev podatkov, pooblaščenih za dostop do podatkov, prejemnikov osebnih podatkov: Osebne podatke lahko obdeluje prodajno in tržno osebje upravljavca podatkov v skladu z zgornjimi načeli.


Opis pravic posameznikov v zvezi z obdelavo podatkov:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko od upravljavca zahteva dostop do, popravljanje, brisanje ali omejevanje obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in

lahko ugovarja obdelavi takih osebnih podatkov in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico kadar koli umakniti podatke in svoje soglasje.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko sproži dostop do izbrisa, spremembe ali omejitve obdelave osebnih podatkov, prenosljivosti podatkov in protest proti obdelavi podatkov na naslednje načine:

 

po pošti na naslov 2011 Budakalász, Vincellér u 9,

po elektronski pošti na e-poštni naslov ugyfelszolgalat@sportlampa.hu,

po telefonu +3620 460 36 47.

 

Pravna podlaga za upravljanje podatkov:

Privolitev zadevne osebe, čl. 1 črka A), Infotv. Oddelek 5 1,

Zakon CVIII iz leta 2001 o nekaterih vprašanjih storitev elektronskega poslovanja in storitev informacijske družbe. Zakon (v nadaljnjem besedilu "Elkerjev zakon") 13 / A. § ​​(3):

Ponudnik storitev lahko za opravljanje storitve obdeluje osebne podatke, ki so tehnično potrebni za opravljanje storitve. Če so drugi pogoji enaki, se mora ponudnik storitev odločiti in v vseh primerih uporabiti sredstva za zagotavljanje storitve informacijske družbe na način, da se osebni podatki obdelujejo le, če je to potrebno za opravljanje storitve in druge namene določeno v tem zakonu. v tem primeru le v nujnem obsegu in za čas, ki je nujno potreben.

 1. člen 1 črka C) v primeru računa v skladu z računovodskimi pravili.

Obveščamo vas, da je upravljanje podatkov

 • z vašim soglasjem.
 • je dolžan posredovati osebne podatke, da lahko izpolnimo vaše naročilo.
 • Če ne posredujete podatkov, ne boste mogli obdelati vašega naročila.
 • Rabljeni procesorji AnchorData

prevoz

Dejavnosti obdelave podatkov: Dostava blaga, transport

Ime in kontaktni podatki obdelovalca podatkov:

GLS Hungary Kft

H-1239 Budimpešta, Ócsai út 1-3.

Telefon: + 3630 / 458-6000

Dejstvo o upravljanju podatkov, obseg upravljanih podatkov: ime za dostavo, naslov za dostavo, telefonska številka, e-poštni naslov.

Zainteresirane strani: Vse zainteresirane strani, ki zahtevajo dostavo na dom.

Namen upravljanja podatkov: Dostava naročenega izdelka na dom.

Trajanje upravljanja podatkov, rok za izbris podatkov: traja do dostave na dom.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov: soglasje uporabnika, čl. 1 črka A), Infotv. Oddelek 5 1.

Spletno plačilo

Dejavnost obdelave podatkov: spletno plačilo

Ime in kontaktni podatki obdelovalca podatkov:

Erste Bank Hungary Zrt.

2000 Szentendre Dunakorzó 18.

Tel: (+3626) 501 254 Faks: (+3626) 501 259

Dejansko upravljanje podatkov, obseg upravljanih podatkov: ime računa, naslov za izstavitev računa, e-poštni naslov.

Zainteresirane strani: Vse zainteresirane strani, ki zahtevajo spletni nakup.

Namen upravljanja podatkov: Spremljanje goljufij za spremljanje spletnih plačil, potrditev transakcij in zaščito uporabnikov.

Trajanje upravljanja podatkov, rok za brisanje podatkov: traja do spletnega plačila.

Pravna podlaga obdelave podatkov: privolitev uporabnika, Infotv. Oddelek 5 1, člen 6 (1) 1 črka A) in Zakon CVIII iz leta 2001 o nekaterih vprašanjih storitev elektronskega poslovanja in storitev informacijske družbe. Zakon 13 / A. § ​​(3).

Ponudnik gostovanja

Dejavnost obdelave podatkov: Storitve gostovanja

Ime in kontaktni podatki obdelovalca podatkov:

Rackhost Zrt.

Storitve za stranke: +36 1 445 1200

Tehnična služba: +36 1 445 1204

Faks: +36 1 445 1201

Elektronski naslov: info@rackhost.hu

Spletno mesto: www.rackhost.hu

Dejstvo upravljanja podatkov, obseg obdelanih podatkov: Vsi osebni podatki, ki jih posreduje posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Zainteresirane strani: Vse zainteresirane strani, ki uporabljajo spletno mesto.

 

Namen upravljanja s podatki: omogočiti dostopnost spletne strani in njeno pravilno delovanje.

 

Trajanje obdelave podatkov, rok za izbris podatkov: Obdelava podatkov traja do prenehanja pogodbe med operaterjem in ponudnikom gostovanja ali do zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da ga ponudnik gostovanja izbriše.

Pravna podlaga obdelave podatkov: privolitev uporabnika, Infotv. Oddelek 5 1, člen 6 (1) 1 črka A) in Zakon CVIII iz leta 2001 o nekaterih vprašanjih storitev elektronskega poslovanja in storitev informacijske družbe. Zakon 13 / A. § ​​(3).

 

Upravljanje piškotkov

Piškotki za spletno trgovino so tako imenovana "gesla, ki se uporabljajo za seje, zaščitene z geslom", "piškotki za nakupovalno košarico" in "varnostni piškotki", za uporabo katerih ni potrebno predhodno soglasje vpletenih strani.

Dejstvo upravljanja podatkov, obseg upravljanih podatkov: edinstvena identifikacijska številka, datumi, časi

Zainteresirane strani: Vse zainteresirane strani, ki obiščejo spletno stran.

Namen upravljanja podatkov: Za identifikacijo uporabnikov zabeležite »nakupovalni voziček« in sledite obiskovalcem.

Trajanje upravljanja podatkov, rok za izbris podatkov:

Vrsta piškotka

Pravna podlaga za upravljanje podatkov

Obdelava podatkov

 

Ponudnik gostovanja

Sejni piškotek

2001 CVIII o nekaterih vprašanjih storitev e -trgovine in storitev informacijske družbe. Zakon (Elkertv.) 13 / A. § ​​(3)

Pomembno: obdobje do konca seje obiskovalca

connect.sid

 

Identiteta potencialnih upravljavcev podatkov, pooblaščenih za dostop do podatkov: Upravljavec podatkov ne obdeluje osebnih podatkov s piškotki.

Opis pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, povezane z upravljanjem podatkov: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima možnost brisanja piškotkov v meniju brskalnika v meniju Orodja / Nastavitve, običajno v nastavitvah postavke menija Zasebnost.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov: Soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni potrebno, če je edini namen uporabe piškotkov prenos komunikacij prek elektronskega komunikacijskega omrežja ali zagotavljanje storitve informacijske družbe, ki jo posebej zahteva naročnik ali uporabnik.

 

Sledenje konverzijam Google AdWords

 

Nosilec podatkov uporablja spletni oglaševalski program, imenovan "Google AdWords", ki uporablja Googlovo storitev za sledenje konverzijam. Google sledenje konverzijam je analitična storitev, ki jo ponuja Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA; "Google").

 

Ko uporabnik dostopa do spletnega mesta prek Googlovega oglasa, se piškotek za sledenje konverzijam shrani v njegov računalnik. Ti piškotki imajo omejeno veljavnost in ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov, zato uporabnika v skladu z njimi ni mogoče identificirati.

 

Ko si uporabnik ogleda določene strani na spletnem mestu in piškotek še ni potekel, bosta tako Google kot skrbnik podatkov videla, da je uporabnik kliknil oglas.

 

Vsaka stranka programa Google AdWords prejme drugačen piškotek, zato mu ni mogoče slediti na spletnem mestu stranke AdWords.

 

Podatki, pridobljeni z uporabo piškotkov za sledenje konverzijam, se uporabljajo za ustvarjanje statistike konverzij za stranke, ki se odločijo slediti konverzijam v programu AdWords. Tako boste dobili podatke o številu uporabnikov, ki so kliknili vaš oglas in so bili preusmerjeni na stran z oznako za sledenje konverzijam. Nimajo pa dostopa do informacij, ki bi lahko identificirale katerega koli uporabnika.

 

Če ne želite sodelovati pri sledenju konverzijam, se lahko odjavite tako, da v svojem brskalniku onemogočite možnost nastavitve piškotkov. Potem ne boste vključeni v statistiko sledenja konverzijam.

 

Za več informacij in Googlovo izjavo o zasebnosti obiščite www.google.de/policies/privacy/

 

 

Uporabite Google Analytics

 

Ta spletna stran uporablja storitev Google Analytics, storitev spletne analitike, ki jo ponuja Google, Inc. (»Google«). ("Google"). Google Analytics uporablja "piškotke", ki so besedilne datoteke, nameščene v vašem računalniku, da pomagajo spletnemu mestu analizirati, kako uporabniki uporabljajo spletno mesto.

 

Podatki, ki jih piškotek ustvari o spletnih straneh, ki jih uporabljajo uporabniki, so običajno shranjeni na Googlovem strežniku v ZDA. Z aktiviranjem anonimizacije IP na spletnem mestu bo Google skrajšal naslov IP uporabnika v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah, ki so podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

 

Celoten naslov IP bo prenesen na Googlov strežnik v ZDA in bo skrajšan le v izjemnih primerih. V imenu upravljavca tega spletnega mesta bo Google te podatke uporabil za oceno vaše uporabe spletnega mesta, pripravo poročil o dejavnostih spletnega mesta za upravljavce spletnega mesta in za zagotavljanje drugih storitev v zvezi z dejavnostjo spletnega mesta in uporabo interneta.

 

V Googlu Analytics se naslov IP, ki ga posreduje uporabnikov brskalnik, ne ujema z drugimi Googlovimi podatki. Uporabnik lahko prepreči shranjevanje piškotkov z ustreznimi nastavitvami svojega brskalnika, vendar upoštevajte, da v tem primeru morda niso vse funkcije tega spletnega mesta v celoti na voljo. Googlu lahko preprečite tudi zbiranje in obdelavo vaših podatkov o vaši uporabi spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP) z uporabo piškotkov s prenosom in namestitvijo dodatka za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sl

 

Glasilo, dejavnost DM

 

Zakon XLVIII iz leta 2008 o osnovnih pogojih in nekaterih omejitvah gospodarskega oglaševanja. V skladu s 6. členom zakona se lahko uporabnik vnaprej in izrecno dogovori, da se obrne na ponudnika storitev s svojimi oglaševalskimi ponudbami in drugimi elementi glede kontaktnih podatkov, navedenih med registracijo.

Poleg tega se lahko kupec ob upoštevanju določb tega prospekta strinja, da lahko ponudnik storitev obravnava osebne podatke, potrebne za pošiljanje oglaševalskih ponudb.

Ponudnik storitev ne pošilja nenaročenih oglasnih sporočil, uporabnik pa se lahko brez omejitev ali utemeljitev odpove brezplačnemu prejemanju ponudb. V takem primeru bo ponudnik storitev izbrisal vse svoje osebne podatke - potrebne za pošiljanje oglasnih sporočil - iz svojega registra in ne bo stopil v stik z uporabnikom z drugimi oglaševalskimi ponudbami. Uporabnik se lahko odjavi od oglasov s klikom na povezavo v sporočilu.

Dejstvo zbiranja podatkov, obseg obdelanih podatkov in namen upravljanja podatkov:

Osebne informacije

Namen upravljanja podatkov

Ime, e-poštni naslov.

Identifikacija, ki vam omogoča, da se naročite na glasilo.

Datum naročnine

Izvedite tehnično operacijo.

IP naslov v času naročnine

Izvedite tehnično operacijo.

 

Zainteresirane strani: Vse zainteresirane strani, ki so se naročile na glasilo.

 

Namen upravljanja podatkov: posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, pošilja elektronska sporočila (e-pošta, sms, potisna sporočila), ki vsebujejo oglase, da posredujejo informacije o trenutnih informacijah, izdelkih, promocijah, novih funkcijah itd.

 Trajanje upravljanja podatkov, rok za izbris podatkov: upravljanje podatkov traja do preklica izjave o soglasju, torej do odjave.

 

Identiteta potencialnih upravljavcev podatkov, pooblaščenih za dostop do podatkov, prejemnikov osebnih podatkov: Osebne podatke lahko obdeluje prodajno in tržno osebje upravljavca podatkov v skladu z zgornjimi načeli.

 

Opis pravic posameznikov v zvezi z obdelavo podatkov:

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko od upravljavca zahteva dostop do dostopa, popravljanje, brisanje ali omejevanje obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in lahko ugovarja obdelavi teh osebnih podatkov, posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pa ima pravico do prenosljivosti podatkov in umakniti svoje osebne podatke. ali njeno privolitev kadar koli.

 

Dostop, izbris, sprememba ali omejitev obdelave osebnih podatkov, prenosljivost podatkov, protest proti obdelavi podatkov lahko zadevne osebe sprožijo na naslednje načine:

po pošti na naslovu Budakalász 2011, Vincellér u 9,

po elektronski pošti na e-poštni naslov ugyfelszolgalat@sportlampa.hu,

po telefonu +36 20 460 36 47a.

 

Zadevna oseba se lahko kadar koli brezplačno odjavi od glasila.

 

Pravna podlaga za obdelavo podatkov: privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, čl. 1 črka A), Infotv. § 5 odst. 1 zakona XLVIII iz leta 2008 o osnovnih pogojih in nekaterih omejitvah gospodarskega oglaševanja. § 6 odst. 5 zakona:

 

Oglaševalec, ponudnik oglaševalskih storitev ali oglaševalec vodi evidenco osebnih podatkov oseb, ki so jih izrazile, v obsegu, ki je določen v privolitvi. Do nadaljnjega se lahko podatki v tem registru o prejemniku oglasa obdelujejo le s soglasjem podjetja in se lahko razkrijejo tretjim osebam le s predhodnim soglasjem zadevne osebe.

 

Obveščamo vas, da upravljanje podatkov temelji na vašem soglasju. Če želite od nas prejemati novice, ste dolžni posredovati svoje osebne podatke. če ne posredujete informacij, bo prišlo do nezmožnosti pošiljanja novic.

 

 

Obravnavanje pritožb

 

Dejstvo zbiranja podatkov, obseg obdelanih podatkov in namen upravljanja podatkov:

 

Osebne informacije

Namen upravljanja podatkov

Priimek in ime

Identifikacija, kontakt.

Naslov elektronske pošte

Ime in naslov računa

Identifikacija, reševanje ugovorov glede kakovosti, vprašanj in težav v zvezi z naročenimi izdelki.

 

Zainteresirane strani: Vse zainteresirane strani, ki se pritožujejo nad spletno stranjo spletne trgovine in se pritožujejo glede kakovosti.

 

Trajanje obdelave podatkov, rok za izbris podatkov: Kopije zapisa, prepisa in odgovora na ugovor iz Zakona CLV iz leta 1997 o varstvu potrošnikov. Zakon 17 / A. § ​​7 se hrani 5 let.

 

Identiteta potencialnih upravljavcev podatkov, pooblaščenih za dostop do podatkov, prejemnikov osebnih podatkov: Osebne podatke lahko obdeluje prodajno in tržno osebje upravljavca podatkov v skladu z zgornjimi načeli.

 

Opis pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo podatkov: Samozaposlena oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, lahko zahteva dostop do obdelave, popravljanja, brušenja ali omejevanja dela drugih oseb, obdelava takih osebnih podatkov in podatkov ima ločeno pravico do prenosljivosti podatkov in jih lahko odobri katera koli oseba.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko sproži dostop do izbrisa, spremembe ali omejitve obdelave osebnih podatkov, prenosljivosti podatkov in protest proti obdelavi podatkov na naslednje načine:

po pošti na naslov 2011 Budakalász, Vincellér u 9,

po elektronski pošti na e-poštni naslov ugyfelszolgalat@sportlampa.hu,

po telefonu na 06 20 460 36 47a.

 

Pravna podlaga za obdelavo podatkov: privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, čl. 1 črka C), Infotv. § 5 odst. 1 in Zakon o varstvu potrošnikov CLV iz leta 1997. Zakon 17 / A. § ​​(7).

Obveščamo vas, da:

 • posredovanje osebnih podatkov temelji na pogodbeni obveznosti.
 • obdelava osebnih podatkov je predpogoj za sklenitev pogodbe.
 • je dolžan posredovati osebne podatke, da lahko obdelamo vašo pritožbo.
 • Če ne posredujete podatkov, ne bomo mogli obdelati vaše pritožbe.

Socialna omrežja

Dejstvo zbiranja podatkov, obseg upravljanih podatkov: Facebook / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram itd. Registrirano ime na spletnih mestih družabnih omrežij in slika javnega profila uporabnika.

 

Zainteresirane strani: Vsi deležniki, ki so se registrirali na družbenih omrežjih Facebook / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram itd. In "všeč jim je bilo."

 

Namen zbiranja podatkov: Skupna raba ali »všečkanje« določenih družbenih elementov, izdelkov, promocij ali samega spletnega mesta na spletnih mestih v družabnih medijih.

 

Trajanje obdelave podatkov, rok za izbris podatkov, identiteta potencialnih upravljavcev podatkov, pooblaščenih za dostop do podatkov, in opis pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo podatkov: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko pridobi informacije o virih podatkov, njihovi obdelavi, upravljanju podatkov in trajanje in način upravljanja podatkov ter možnosti brisanja in urejanja podatkov ureja dano spletno mesto družbenega omrežja.

 

Pravna podlaga za obdelavo podatkov: prostovoljno soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, na obdelavo njegovih osebnih podatkov na spletnih mestih družbenih omrežij.

 

Odnosi s strankami in drugo upravljanje podatkov

 

Če ima upravljavec podatkov kakršna koli vprašanja ali težave pri uporabi naših storitev upravljanja podatkov, se lahko obrne nanj na načine, navedene na spletnem mestu (telefon, e-pošta, družabna omrežja itd.).

 

Upravitelj podatkov za dohodna e -poštna sporočila, sporočila, telefon, Facebook itd. Posredovane podatke bo izbrisal skupaj z imenom in e-poštnim naslovom prosilca ter drugimi prostovoljno posredovanimi osebnimi podatki najkasneje v dveh letih od obvestila.

 

Informacije o obdelavi podatkov, ki niso navedene v tem prospektu, bodo posredovane v času zbiranja podatkov.

 

Na podlagi izredne uradne zahteve ali v primeru zahteve drugih organov na podlagi pooblastila zakonskih predpisov je ponudnik storitev dolžan posredovati informacije, sporočati in posredovati podatke ter dati na voljo dokumente.

 

V teh primerih ponudnik storitev prosilcu posreduje osebne podatke le v obsegu in v obsegu, ki je nujno potreben za izvedbo namena zahteve, pod pogojem, da je navedel natančen namen in obseg podatkov.

Pravica dostopa

 

Imate pravico do povratnih informacij upravljavca o tem, ali se vaši osebni podatki obdelujejo, in če do take obdelave pride, imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov in podatkov, določenih v Uredbi.

 

Pravica do popravka

 

Imate pravico, da na zahtevo upravljavca podatkov brez nepotrebnega odlašanja popravite netočne osebne podatke v zvezi z njim. Ob upoštevanju namena obdelave podatkov imate pravico zahtevati dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov, med drugim z dodatno izjavo.

 

Pravica do preklica

 

Imate pravico na zahtevo upravljavca brez nepotrebnega odlašanja izbrisati osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa je pod določenimi pogoji dolžan brez nepotrebnega odlašanja izbrisati osebne podatke, ki se nanašajo na vas.

 

Pravica do pozabe podatkov

 

Če je upravljavec razkril osebne podatke in jih je dolžan izbrisati, sprejme ustrezne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja, da obvesti upravljavca, da ste zahtevali ustrezne osebne podatke. . brisanje referenc ali kopij ali dvojnikov teh osebnih podatkov.

Právo na obmedzenie spracovania údajov

Na zahtevo skrbnika imate pravico omejiti obdelavo, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

 

Dvomite o točnosti vaših osebnih podatkov. V takem primeru omejitev velja za časovno obdobje, ki upravljavcu omogoča preverjanje točnosti osebnih podatkov;

 

 

 • je obdelava nezakonita in ste proti brisanju podatkov in namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
 • upravljavec ne potrebuje več osebnih podatkov za namene obdelave podatkov, vendar od njih zahtevate uveljavljanje, uveljavljanje ali zaščito pravnih zahtevkov;
 • ste nasprotovali obdelavi podatkov; v tem primeru omejitev velja, dokler se ugotovi, ali imajo zakoniti razlogi operaterja prednost pred vašimi zakonitimi razlogi.

 

Pravica do prenosljivosti podatkov

 

Imate pravico do pridobitve osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, ki so na voljo upravljavcu podatkov v strukturirani, široko uporabljeni strojno berljivi obliki, in jih prenesti drugemu upravljavcu podatkov, ne da bi vam to preprečil upravljavec podatkov, ki mu je posredoval z osebnimi podatki. .

Pravica do ugovora

 

Na podlagi zgornjih določb imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov, vključno s profiliranjem, iz razlogov, ki se nanašajo na vaš položaj.

 

Ugovor v primeru neposredne pridobitve podjetja

 

Če se vaši osebni podatki obdelujejo za namen neposrednega pridobivanja podjetja, imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov v ta namen, vključno s profiliranjem, kar zadeva neposredno pridobitev podjetja. Če ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namen neposrednega pridobivanja podjetja, osebnih podatkov v ta namen ni več mogoče obdelati.

 

Avtomatizirano odločanje v posameznih primerih, vključno s profiliranjem

 

Imate pravico, da niste predmet odločitve, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi podatkov, vključno s profiliranjem, kar bi nanjo imelo pravni ali podoben učinek.

 

Prejšnji odstavek se ne uporablja, če odločba:

 • potrebno za sklenitev ali izvajanje pogodbe med vami in upravljavcem podatkov;
 • dovolite zakonodajo EU ali držav članic, ki velja za operaterja, ki določa tudi ustrezne ukrepe za zaščito vaših pravic in svoboščin ter zakonitih interesov; obsedenost
 • Temelji na vašem izrecnem soglasju.

 

Datum postopka

 

Operater vas bo brez nepotrebnega odlašanja, vendar najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve, obvestil o korakih, ki so bili sprejeti v zvezi z zgornjimi zahtevami.

 

Po potrebi se lahko podaljša za 2 meseca. Operater vas bo obvestil o podaljšanju z navedbo razlogov za zamudo v enem mesecu po prejemu zahteve.

 

Če operater ne ukrepa na vašo zahtevo, vas bo nemudoma, vendar najpozneje v enem mesecu po prejemu zahteve obvestil o razlogih za neukrepanje in da se lahko pritožite pri nadzornem organu ter imate pravna sredstva .

Varnost upravljanja podatkov

 

Upravljavec in posrednik sprejmeta ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za upoštevanje stanja znanosti in tehnologije ter stroškov izvajanja ter narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave ter različnih verjetnosti in resnosti tveganj za pravice in svoboščine posameznikov. zagotoviti raven varnosti podatkov, ki je sorazmerna s stopnjo tveganja, med drugim po potrebi vključuje:

 • psevdonimizacija in šifriranje osebnih podatkov;
 • zagotavljanje stalne zaupnosti, celovitosti, razpoložljivosti in odpornosti sistemov in storitev, ki se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov;
 • v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta zmožnost pravočasnega obnavljanja dostopa in razpoložljivosti osebnih podatkov;
 • postopek za redno testiranje, ocenjevanje in vrednotenje učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov, sprejetih za zagotovitev varnosti obdelave podatkov.

Obveščanje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o incidentu zaradi varstva podatkov

Če obstaja verjetnost, da bo incident pri varstvu podatkov predstavljal veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, upravljavec nemudoma obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o incidentu varstva podatkov.

 

Podatki, posredovani posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, morajo jasno in razumljivo opisati naravo incidenta varstva podatkov ter ime in kontaktne podatke pooblaščenca za varstvo podatkov ali druge kontaktne osebe, ki posreduje dodatne informacije; treba je opisati verjetne posledice incidenta varstva podatkov; opiše ukrepe, ki jih je upravljavec sprejel ali načrtoval za odpravo incidenta varstva podatkov, vključno z ukrepi za ublažitev škodljivih posledic incidenta varstva podatkov, kjer je to primerno.

 

Zadevne osebe ni treba obvestiti, če je izpolnjen kateri od naslednjih pogojev:

 • je upravljavec izvedel ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe in ti ukrepi so bili uporabljeni za podatke, na katere vpliva incident zaradi varstva podatkov, zlasti tiste ukrepe, kot je uporaba šifriranja, ki preprečuje dostop osebam, ki nimajo pooblastila za dostop do osebnih podatkov. podatki; podatki;
 • je upravljavec po incidentu na področju varstva podatkov sprejel nadaljnje ukrepe, s katerimi je zagotovil, da ni verjetno, da bi prišlo do visokega tveganja za pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;
 • Informacije bi zahtevale nesorazmeren trud. V takih primerih je treba posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, obvestiti z javno dostopnimi informacijami ali pa se sprejmejo podobni ukrepi, da se zagotovi, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obveščen na enako učinkovit način.

Če upravljavec posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, še ni obvestil o incidentu glede varstva podatkov, lahko nadzorni organ po preučitvi, ali bi incident zaradi varstva podatkov predstavljal veliko tveganje, odredi, da se o tem obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Poročanje o incidentu zaradi varstva podatkov pristojnemu organu

 

Upravljavec poroča o incidentu zaradi varstva podatkov nadzornemu organu, pristojnemu v skladu s členom 55, brez nepotrebnega odlašanja in po možnosti najkasneje 72 ur po tem, ko je izvedel za incident z varstvom podatkov, razen če je malo verjetno, da incident z varstvom podatkov ni ogrožen. . pravice posameznikov. in njegovo svobodo. Če obvestilo ni poslano v 72 urah, je treba navesti razloge za zamudo.

 

Možnost vložitve pritožbe

 

Pritožbe zaradi možnih kršitev varstva podatkov lahko vložite pri nacionalnem uradu za varstvo podatkov in svobodo informacij:

Nacionalni urad za varstvo podatkov in svobodo informacij

1125 Budimpešta, avenija Szilágyi Erzsébet 22 / C.

Poštni naslov: 1530 Budimpešta, nabiralnik: 5.

Telefon: +36 -1 391 1400

Faks: + 36-1-391-1410

Elektronski naslov: ugyfelszolgalat@naih.hu

Zaključne opombe

 

Pri pripravi prospekta smo upoštevali naslednjo zakonodajo:

Pogoji nakupa

 

 

Obveščamo vas, da z uporabo www.sportlampa.com sprejemate pogoje teh pogojev uporabe. Še naprej uporabljajte storitve naše spletne trgovine le, če ste prebrali in se v celoti strinjate s temi pogoji uporabe.

 

 1. Splošne določbe

1.1 S spletno trgovino sportlampa.com upravlja Weisson Kft. (V nadaljnjem besedilu "upravljavec"). Podatki o podjetju in kontaktni podatki operaterja so naslednji:

 

Ime podjetja: Weisson Kft

Registriran sedež: Madžarska, 2011 Budakalász Vincellér utca 9.

Davčna številka: 14585445-2-13

Telefonska številka: +3620 460 36 47

Elektronski naslov: ugyfelszolgalat@sportlampa.hu

Okrožno sodišče v Budimpešti

ID: 13-09-193431

Kontaktna oseba: Máté Fehér

Jezik pogodbe: madžarščina

 

1.2 Z ogledom, registracijo ali nakupom v Sportlampu se sklene pogodba med upravljavcem in uporabnikom ter kupcem spletne trgovine v skladu z GBTC. Kot uporabnik in kupec Sportlampa ste dolžni sprejeti pogoje splošnih pogojev poslovanja. Če ne sprejmete nobene določbe splošnih pogojev, ne morete uporabljati spletnega mesta ali nakupovati v spletni trgovini.

 

1.3 Uporaba Sportlampa in posredovanje podatkov, potrebnih za uporabo storitve, ki jo ponuja Sportlamp, potekata prostovoljno, ki jih upravljavec uporablja le v obsegu, ki je potreben za pravilno opravljanje storitve. Za informacije si oglejte našo izjavo o zasebnosti.

 

1.4 Upravljavec upošteva določbe splošnih pogojev poslovanja, paleto prodanih izdelkov, nakupno ceno, roke itd., Lahko jih spremenite. Obveznost upravljavca, da proda določen izdelek za določeno ceno, traja do objave cene izdelka v spletni trgovini, sprememba pa začne veljati z dnem objave v spletni trgovini. Vsak kupec, ki se ne strinja s spremembo pravil, mora prenehati z nakupovanjem. Spremembe ne bodo vplivale na že prejeta, potrjena naročila.

 

1.5 Uporabnik, kupec (potrošnik) spletne trgovine ima možnost, da se obrne na ustrezni spravni organ za izvensodno rešitev spora (potrošniškega spora) v zvezi s sklenitvijo in izvajanjem pogodbe med potrošnikom in Operater.

Kontaktni podatki spravnega telesa:

naslov: Spravni odbor v Budimpešti

poštni naslov: 1016 Budimpešta, Krisztina krt. 99.

 1. Postopek nakupa, sklepanje kupoprodajne pogodbe

 

2.1 Poleg pogodbenega razmerja, vzpostavljenega z ogledom spletnega mesta, se v primeru nakupa v spletni trgovini sklene pogodba o dobavi (nakupu) med kupcem - uporabnikom in prodajalcem, ki jo ureja naročilo in potrditev ter določbe Splošnih pogojev. Spletna trgovina je dolžna potrditi naročilo kupca v 48 urah, v nasprotnem primeru je kupec oproščen obveznosti oddaje ponudbe.

 

2.2 Med uporabnikom kot kupcem in Weisson Kft kot prodajalcem med 45/2014. (II. 26.) vlade se sklene "pogodba, sklenjena zunaj prostorov in sklenjena med odsotnimi".

 

2.3 Spletna trgovina samodejno shrani naročila v elektronski obliki, ki si jih lahko kupec ogleda pozneje. Pogodbenici bo urejal Zakon CVIII iz leta 2001 o nekaterih vprašanjih v elektronskem poslovanju in storitvah informacijske družbe. Dogovorjeno je v skladu z določbami zakona št. Določbe splošnih pogojev poslovanja veljajo za pogodbo.

2.4 Ker je pogodba pisna pogodba, sta se stranki dogovorili, da je komunikacija med operaterjem in stranko na e-poštni naslov, naveden v podrobnostih o registraciji ali naročilu stranke, pisno sporočilo.

2.5 Potrditev naročila po elektronski pošti je vsebina pogodbe, sklenjene med Operaterjem in uporabnikom, stranko, njeno pošiljanje po elektronski pošti pa je v skladu s 45/2014. (II. 26.) Korm. te uredbe. Preberite in hranite te dokumente. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na našo službo za stranke.

2.6 Paleta izdelkov in storitev, ki jih je mogoče kupiti

2.6.1. Sportlampa.hu prodaja svetilke, žaromete, žarnice za kolesa, baterije, polnilnike, etuije, držala in druge izdelke, povezane s prenosnimi športnimi žarnicami. Slike, prikazane na izdelkih, se lahko razlikujejo od dejanskih, v nekaterih primerih le ilustracije. Naše podjetje ne odgovarja za kakršne koli spremembe tehničnih specifikacij brez predhodnega obvestila dobavitelja ali iz razlogov, na katere nima vpliva. Cene, navedene za vsak izdelek, so bruto zneski, ki ne vključujejo stroškov dostave na dom. Za embalažo ni dodatnih stroškov.

2.6.2 Prikazane izdelke je mogoče naročiti samo z dostavo na dom in dostavo na paket, ni možnosti osebnega prevzema ali dostave po pošti.

2.7 Registracija

 

2.7.1 Registracija ni potrebna za brskanje po spletni trgovini, ogledovanje besedilne vsebine ali izdelkov ali za nakupovanje, je pa priporočljiva, saj je prednost registracije, da če uporabnik želi naslednjič naročiti pri nas, ni treba vnesite podatke. novi podatki, več naslovov za dostavo / izstavitev računa. lahko dodate in spremljate postopek naročanja.

2.7.3 Uporabnik je ob registraciji v sistem sportlampa.hu dolžan navesti vsaj svoj e-poštni naslov in izbrano uporabniško ime. E-poštnega naslova uporabnika ni treba prikazati upravljavcu in ga ni mogoče posredovati tretjim osebam brez predhodnega soglasja uporabnika, razen v primerih, ki jih določa zakon in z izrecnim in prostovoljnim soglasjem uporabnika. Uporabnik je odgovoren za operacije, ki se izvajajo pod njegovim imenom, in za zaščito svojega gesla.

2.7.4 Pri registraciji je pomembno, da je uporabnik pozoren na točnost podatkov, saj bo izdelek zaračunan ali dostavljen na podlagi posredovanih podatkov. Uporabnik lahko vnesene podatke popravi v menijski postavki "stran / nastavitve po meri" v spletni trgovini.

2.7.5 Uporabnik ne sme spreminjati videza ali delovanja sistema, kakor koli posegati v delovanje spletnega mesta, strežnikov, omrežja, povezanega s spletnim mestom, jih motiti ali zanemarjati nobenih pravil ali predpisov, ki urejajo delovanje omrežja. povezan s spletnim mestom. zahteve, postopkovni predpisi. Poskusi tega lahko povzročijo diskvalifikacijo in druge pravne posledice.

2.7.6 Med uporabo ali v zvezi z uporabo spletnega mesta je uporabniku prepovedano:

 1. na kakršen koli način kršijo pravice drugih;
 2. povzroči škodo;
 3. nezakonita (vendar zlasti: grozeča, nespodobna, nemoralna, obrekovalna, žaljiva ali drugače nezaslišana ali diskriminatorna) elektronska komunikacija na kakršen koli način; Pošljite sporočila "neželena" ali "neželena pošta";
 4. naložite kakršno koli vsebino, ki je nezakonita (vendar zlasti krši avtorske ali osebne pravice ali kako drugače nezakonita ali nezaščitena);
 5. kateri koli vprašalnik, raziskava, piramidna shema ali tako imenovana Ustvarite "verižno pismo", ga postavite na spletno mesto, ga pošljite, posredujte, objavite;
 6. objavljati, pošiljati, prenašati in objavljati na spletnem mestu kakršno koli komunikacijo, zlasti v zvezi z zbiranjem sredstev, oglaševanjem blaga ali storitev, brez predhodnega pisnega soglasja upravljavca;
 7. prenos po e-pošti ali drugače kakršno koli gradivo, do katerega nimate pravice prenašati (vključno zlasti z vsakim materialom, ki bi lahko kršil pravice intelektualne lastnine tretjih oseb ali vsebuje zaupne podatke);

h zbiranje, uporabo, razkritje ali shranjevanje osebnih podatkov drugih strank;

jaz. kršijo vse veljavne predpise, zakone ali konvencije.

2.7.7 Uporabnik se zavezuje, da bo upravljavcu ali tretjim osebam povrnil vso materialno in nematerialno škodo ter stroške (vključno z razumnimi pravnimi stroški), ki so posledica njegovega ravnanja v zvezi s spletnim mestom. To vključuje zlasti vse škode in stroške, ki izhajajo iz vsebine, ki jo je uporabnik na kakršen koli način objavil na spletnem mestu, uporabe spletnega mesta ali povezanega omrežja, kršitve pogojev uporabe ali kršitve pravic ali zakonitih interesov operaterja oz. tretje osebe.

2.7.8 Upravljavec si pridržuje pravico, da uporabniku brez predhodnega obvestila zavrne dostop do spletnega mesta ali njegovo uporabo v celoti ali delno in prekliče registracijo uporabnika, če po lastni presoji meni, da vedenje uporabnika:

 1. krši katero koli določbo teh pogojev uporabe; ali drugače
 2. krši pravice ali zakonite interese upravljavca ali tretjih oseb; obsedenost
 3. drugače v nasprotju z zakonom ali dobro moralo.

2.8 Naročilo, nakup

2.8.1 Naročila se obdelujejo v delovnih dneh med 10:00 in 18:00. Naročilo je mogoče oddati tudi izven rokov, določenih za obdelavo naročila, če bo izvedeno po delovnem času, bo obdelano naslednji dan.

2.8.2 V vseh primerih bo naša služba za stranke po elektronski pošti potrdila, kdaj lahko izpolnite naročilo. Splošni datum dobave v 2-3 delovnih dneh od potrditve.

2.8.3 Pridržujemo si pravico do zavrnitve že delno ali v celoti potrjenih naročil, pod pogojem, da lahko do delne izpolnitve pride le po predhodnem posvetovanju s stranko. Če je kupnina izdelka plačana vnaprej, se kupcu povrne znesek.

2.8.4 Postopek naročanja:

2.8.4.1 Izdelek, ki ga želite kupiti, položite v košarico.

2.8.4.2 Če ne želite kupiti drugega izdelka, preverite število izdelkov, ki jih želite kupiti. Vsebino košarice lahko izbrišete s klikom na gumb »izbriši«. Po vnosu količine se vsebina košarice samodejno posodobi.

2.8.4.3 Vnesite podatke o pošiljanju / obračunu.

2.8.4.4 Izberite plačilno sredstvo.

2.8.4.5 Naročilo.

 

2.8.4.6 Po vnosu podatkov lahko svoje naročilo pošljete s klikom na gumb "Naroči", pred tem pa lahko preverite vnesene podatke ali pošljete komentar na vaše naročilo.

2.8.4.7 Po pošiljanju naročila boste po elektronski pošti prejeli samodejno potrditev.

2.8.4.8 Prejeto naročilo bomo vedno potrdili po elektronski pošti in podatke uskladili.

2.9 Upoštevajte, da vsako zaključeno naročilo sistem spletne trgovine šteje za ločeno naročilo, zato bodo naročila, oddana neposredno pri istem kupcu na istem naslovu, dostavljena v ločenem paketu. V tem primeru se dostava plača posebej za vsako naročilo. knjigo. Če ste že oddali svoje naročilo, a bi želeli v paket dodati še en izdelek, se nemudoma obrnite na našo službo za stranke, zato - odvisno od stanja naročila, torej pred predajo paketa kurirski službi - lahko naročilo še vedno spremeniti.

2.10 Plačilo, dostava na dom, informacije

2.10.1 Končni znesek za plačilo vključuje vse stroške, ki temeljijo na povzetku naročila in potrditvenem pismu. Pred prejemom paketa vam bomo za vaše naročilo poslali račun po e-pošti, ki zadošča za shranjevanje v elektronski obliki.

2.10.2 Če je naročeni izdelek izbran po povzetju, ga je treba plačati kurirju ob prejemu paketa. Ponujamo tudi možnost plačila vrednosti izdelka vnaprej, v tem primeru lahko plačate z bančnim nakazilom ali s kreditno kartico. Finančni partner naše spletne trgovine je Erste Bank, plačilo s kartico je možno s pomočjo Bariona.

2.10.3. GLS Madžarska in Foxpost Zrt. Izpolnite naročila naše spletne trgovine.

Stroški dostave so odvisni od dobavitelja, načina plačila in vrednosti naročila.

Paketi so običajno dostavljeni med delavniki med 8:00 in 17:00.

Ob dostavi preverite paket pred kurirjem in v primeru poškodbe izdelka zahtevajte sporočilo in paketa ne sprejmite. Naslednjih pritožb ne moremo sprejeti brez zapisnika.

Če kurir nikogar ne najde na navedenem naslovu, pustite opozorilo, lahko se obrnete na dispečerja na telefonsko številko, navedeno v paketu. Kurir bo poskusil dostaviti naslednji dan. Če dostava ne uspe drugič, bo kurirska služba vrnila blago v prostore in naročilo bo preklicano.

2.10.4 V primeru več neuspešnih pošiljk si sportlampa.hu pridržuje pravico, da uporabniku omeji nakupe, opravi samo nakupe s kreditno kartico ali mobilnim plačilom ali uporabnika prekliče.

2.10.5 Pred oddajo naročila je mogoče spremeniti naslov za izstavitev računa in dostavo. Naslov za dostavo lahko nato zahtevate le od službe za pomoč kurirjem po začetku dostave in po tem, ko je kurirska služba poslala obvestilni dokument.

III. Garancija, garancija

Obvezno jamstvo za nekatere trajne dobrine je določeno v Uredbi 151/2003. (IX.22.) Vlade, za katere zakon določa enoletno obvezno garancijsko dobo.

Garancijo in odgovornost prodajalca urejata Civilni zakonik in Odlok 49/2003 (VII.30.) GKM.

Garancijski zahtevek lahko potrdite z garancijskim pismom, ki ga posreduje distributer, in računom, ki brez dvoma potrjuje dejstvo nakupa, ali njegovo kopijo.

Garancija ne pokriva napak, ki so posledica nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, skladiščenja ali skladiščenja, razen tistih, ki so navedene v navodilih za uporabo, ali če naprave ni mogoče popraviti zunaj obsega proizvajalca, prodajalca ali servisnega centra. . iz trajnega razloga.

Garancijski rok se začne z dejanskim delovanjem, dostavo izdelka kupcu ali zagonom naprave.

Obseg garancijskih pravic za vsak izdelek vedno ureja garancijski list.

V garancijskem roku se upravljavec zaveže, da bo izdelek v okvari popravljal v skladu z garancijskim listom, če ga ni mogoče zamenjati ali pa je mogoče zahtevati znižanje cene ali dvig. Za majhno napako ni prostora za izbiro.

Garancija ne krije napake, ki je nastala po izvedbi. Garancija ne vpliva na zakonske garancijske pravice stranke. Kupec se lahko o kraju popravila pozanima na garancijskem listu določenega izdelka ali v službi za pomoč uporabnikom.

Garancija ne krije napake, ki je nastala po izvedbi. Garancija ne vpliva na zakonske garancijske pravice stranke. Kupec se lahko o kraju popravila pozanima na garancijskem listu določenega izdelka ali v službi za pomoč uporabnikom.

V katerih primerih lahko uveljavljate svojo pravico do garancije na potrošni material?

V primeru pomanjkljive izvedbe a / 151/2003. (IX. 22.) Vladna uredba, 49/2003. (VII.30.) Odlok Ministrstva za gospodarstvo, 72/2005. (IV. 21.) in Zakon V iz leta 2013, Weisson Kft. Dolžan je dati garancijo.

Kakšne pravice imate v okviru garancije in v katerem roku?

Proizvajalec izdelka daje garancijo za obdobje, določeno v trgovini Sportlámpa.hu v podatkovnem listu o izdelku, kar lahko kupec preveri v servisni službi proizvajalca ali tako, da izdelek vrne službi za pomoč uporabnikom Sportlámpa.hu.

 

 

Kdaj se podjetje oprosti garancijske obveznosti?

Družba se oprosti garancijske obveznosti le, če dokaže, da je vzrok za napako nastal po izpolnitvi.

Zaradi iste napake ne morete istočasno uveljavljati garancije in garancije ali garancije izdelka in garancije.

Garancija:

Garancija pomeni odgovornost prodajalca za nepravilno delovanje. Izvedba je napačna, če izdelek v času izvedbe ne ustreza lastnostim, ki jih določa zakon ali pogodba.

Zaradi slabe zmogljivosti lahko zahtevamo popravilo ali zamenjavo izdelka, med katerim lahko na splošno izbiramo. Če izbranega garancijskega zahtevka ni mogoče izpolniti, ni možnosti. Obstaja tudi možnost znižanja in preklica cene.

Popravilo ali zamenjava se izvede brez večjih neprijetnosti za potrošnika, popravilo ali zamenjava pa ne traja več kot petnajst dni. Distributer vodi evidenco o potrošnikovem ugovoru, katerega kopijo mora dati potrošniku. Blago bo prodajalec sprejel na popravilo na podlagi potrdila.

Garancijo lahko uveljavljate v dveletnem zastaralnem roku od datuma izvedbe.

V skladu z Civilnim zakonikom lahko imetnik pravic uveljavlja svoje garancijske pravice v zastaralnem roku šestih mesecev od datuma izvedbe.

Garancijo in odgovornost prodajalca urejata Civilni zakonik in Odlok 49/2003 (VII.30.) GKM.

 

 1. Pravica do odstopa

 

4.1 45/2014 o pogodbah, sklenjenih v odsotnosti. (II.265.) Vlada lahko potrošnika odstopi od pogodbe brez navedbe razlogov in naročeni izdelek vrne v 14 dneh po prejemu naročenega izdelka.

4.2 Potrošnik lahko uveljavlja pravico iz točke 4.1 z jasno izjavo o odstopu. Če želite uveljaviti svojo pravico do odstopa od pogodbe, lahko to storite pisno: po pismu ali elektronski pošti na enega od kontaktnih podatkov, navedenih v ponudbi za stike s povezavo do izdelka in ID-jem naročila. Datum objave bo upoštevan v pisnem obvestilu po pošti.

4.3 V primeru uveljavljanja pravice do odstopa je potrošnik dolžan izdelek takoj vrniti na naš naslov, ki je naveden v meniju za stike, vendar najkasneje v 14 dneh od obvestila o odstopu. Naročeni izdelek nam lahko vrnete po pošti ali kurirski službi. Stroške vračila izdelka prodajalcu v primeru odstopa nosi kupec. Naše podjetje ne more sprejeti pošiljk, poslanih po povzetju.

4.4 V primeru odstopa od pogodbe mora trgovec plačati celoten znesek, plačan za naročilo, ki ga je potrošnik dal kot nadomestilo za naročilo, ki ga je potrošnik dal nemudoma, vendar najkasneje v 14 dneh od dneva, ko je izvedel za umik. Družba lahko zadrži vračilo, dokler izdelka ne prejmemo nazaj.

Tudi če potrošnik nosi le neposredne stroške vračila izdelka, lahko podjetje zahteva nadomestilo za materialno škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe. Zato pri vrnitvi posebno pozornost namenite namenu izdelka in embalaži izdelka. Bodite še posebej previdni, da na embalažo izdelka ne prilepite ničesar in ne uporabljajte embalaže izdelka kot škatle, ko jo vrnete, saj bi s tem izdelek razveljavili / poškodovali, pri vračanju embalaže pa bomo odšteli 2000 HUF kot amortizacijo.

4.5 Če potrošnik v primeru pogodbe o opravljanju storitve uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe po začetku izvajanja, je dolžan plačati razumne stroške, povezane s poslovanjem med poravnavo.

4.6 Potrošnik je odgovoren le za amortizacijo, ki je posledica uporabe, ki presega uporabo, potrebno za določitev narave, značilnosti in delovanja izdelka. V skladu s tem lahko trgovec zahteva povračilo amortizacije in razumne stroške, ki izhajajo iz uporabe, ki presega uporabo, ki je potrebna za ugotavljanje narave, značilnosti in delovanja izdelka, če je pravočasno izpolnil pogodbo o storitvah in uveljavil pravico do odstopa od pogodbe. potrošnik. izrecna zahteva.

4.7 V nekaterih primerih pa potrošnik nima pravice odstopiti od pogodbe. To so naslednji primeri:

(a) v primeru pogodbe o opravljanju storitve kot celote, ko se je komercialna dejavnost začela z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika in je potrošnik priznal, da izgubi pravico do prekinitve pogodbe, potem ko je storitev opravljeno;

(b) v zvezi z izdelkom ali storitvijo, na ceno ali dajatev, na katero podjetje denarnega trga ne more vplivati, 45/2014. (II. 26.) vlada Republike Madžarske;

(c) v primeru nemontiranega izdelka, ki je bil izdelan po navodilih potrošnika ali na njegovo izrecno zahtevo, ali v primeru izdelka, ki je potrošniku jasno prilagojen;

 

 

 1. Omejitev odgovornosti

 

5.1 Nakup v spletni trgovini predpostavlja poznavanje in sprejemanje možnosti in omejitev interneta s strani kupca, zlasti glede tehničnih parametrov in možnih napak.

5.2 Spletna trgovina iz kakršnega koli razloga ni odgovorna za spodaj navedene izdelke:

a.) neprejemanje ali naključna sprememba vseh podatkov, poslanih in / ali prejetih v internetu;

b.) vsaka okvara internetnega omrežja, ki preprečuje nemoteno delovanje spletne trgovine in nakup;

c.) vsako okvaro katere koli sprejemne naprave na komunikacijskih linijah;

d.) izguba katerega koli pisma, poslanega v nepriporočeni ali poslani potrditvi prejema, bodisi prejetega v papirni ali elektronski obliki, predvsem pa vseh podatkov;

e.) nepravilno delovanje katere koli programske opreme;

f.) posledice katere koli programske napake, incidenta ali tehnične napake.

5.3 Spletna trgovina ni odgovorna za kakršne koli razloge za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala zaradi povezave s spletno trgovino ali brskanja po spletni trgovini.

5.4 Uporabnik je v celoti in neomejeno odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi posredovanja osebnih podatkov druge osebe ali njihove objave v spletni trgovini. V takem primeru upravljavec zagotovi vso pomoč delujočim organom za identifikacijo kršitelja.

5.5 Vsi uporabniki lahko uporabljajo javne komunikacijske kanale (npr. Ocene izdelkov), ki so del spletne trgovine na lastno odgovornost. Spletna trgovina ni samodejno moderirana, če pa prejmete obvestilo ali obvestilo o kršitvi ali vsebini, ki krši avtorske pravice, ali če upravljavec na kakšen drug način izve za njih, ima upravljavec pravico začasno ali trajno odstraniti katero koli vsebino ali njen del brez utemeljitev. V primeru ponavljajočih se ali resnih kršitev ima upravljavec pravico, da uporabnika trajno izključi iz uporabe spletnega mesta, vključno s preklicem njegove registracije.

5.6 Pri pisanju ocene izdelka uporabnik priznava, da ga lahko spletna trgovina izbriše ali objavi brez povpraševanja. Z oddajo ocene izdelka se uporabnik strinja z prikazom svojega uporabniškega imena v povezavi s pregledom izdelka.

 

 

 

 1. avtorske pravice

 

6.1 Avtorske pravice za vso vsebino (slike, slike, besedila, članke, informacije o izdelkih, informacije, te splošne pogoje itd.) Na spletnem mestu sportlampa.hu pripadajo upravljavcu sportlampa.hu brez prostorskih in časovnih omejitev. Zlasti je prepovedana uporaba vsebin, naloženih iz spletne trgovine, za druge namene kot za nakup, ponovno obdelavo ali kopiranje v spletni trgovini. Upravljavec bo v primeru kršitve avtorskih in drugih pravic spletne trgovine ali kršitve te pogodbe nemudoma sprožil pravni postopek proti kršitelju. Z uporabo spletne trgovine se uporabnik strinja, da se kopiranje vsebine spletnega mesta ali uporaba za namene, ki niso navedeni tukaj, šteje za kršitev, čeprav morda ni zaščiteno z avtorskimi pravicami.

6.2 Spletna trgovina si pridržuje pravico, da sproži sodni postopek pred sodišči ali organi zoper vsako osebo, ki stori ali poskuša kršiti pravila uporabe spletne trgovine (vključno z nakupom). Spletna trgovina ne more biti odgovorna za kakršno koli kršitev, ki jo stori tretja oseba v škodo uporabnika ali kupca.

6.3 V primeru kršitve uporabe spletnega mesta ali spletnega mesta ali kršenja interesov prodajalca ima upravljavec spletne trgovine pravico začasno ustaviti registracijo uporabnika, izbrisati njegove osebne in druge podatke ter njegovo registracijo s takojšnjim učinkom. Podatki se lahko še naprej obdelujejo za namene postopkov zaradi kršitve ali delikta. Spletni trgovini ni treba obvestiti uporabnika o zgornjih korakih.

6.4 Spletna trgovina ali kateri koli njen del v drugi domeni, npr. kot okvirna aplikacija kot del lastnega spletnega mesta je mogoča le s predhodnim pisnim soglasjem.

6.5 Spletne strani, ki vodijo do spletne trgovine sportlampa.hu, ne smejo ustvariti vtisa, da upravljavec spletne trgovine priporoča, podpira ali kupi storitev ali izdelek, ki se prodaja ali ponuja na tem spletnem mestu. Referenčna spletna stran ne sme vsebovati lažnih podatkov o pravnem razmerju med spletno trgovino, referenčno spletno stranjo in spletno trgovino. Spletna trgovina bo nasprotovala uporabi kakršnih koli povezav do nje, ki škodijo ugledu in interesom spletne trgovine.

VII. Poročevalec

 

7.1 Na zahtevo uporabnika bo spletna trgovina na e-poštni naslov, ki ga je navedel uporabnik med registracijo, poslala podatke o temi, ki jih je navedel med registracijo, ter podatke o svojih rednih dogodkih po e-pošti. .

7.2 Uporabnik novic s prijavo na glasilo daje svoje predhodno, prostovoljno in izrecno soglasje za pošiljanje glasila z informacijami o izdelkih spletne trgovine na e-poštni naslov, naveden med registracijo. Za zagotavljanje storitev glasila upravljajte svoj e -poštni naslov. Uporabnik ima pravico, da kadar koli prekliče uporabo storitve novic, na primer privolitev v pošiljanje informacij in obdelavo osebnih podatkov uporabnika v ta namen, tako da se odjavi od naročnine.

 

 

VIII. Obravnavanje pritožb

 

8.1 Naslov, ki ga lahko uporabite za prijavo in pritožbo, je enak naslovu službe za stranke v spletni trgovini, e-poštni naslov je ugyfelszolgalat@sportlampa.hu.

8.2 Stranka lahko pritožbo pisno prijavi službi za pomoč uporabnikom. Pritožba se ne upošteva, če kupec zahteva informacije ali rešitve v zvezi z delovanjem in dejavnostmi spletne trgovine.

8.3 Spletna trgovina bo na pisno pritožbo (tudi elektronsko) odgovorila v 30 dneh. Zabeležena pritožba mora vsebovati ime, naslov in opis pritožnika. Družba je dolžna svoje mnenje utemeljiti z zavrnitvijo pritožbe in kupca tudi opozoriti na možnosti pravnih sredstev. Hraniti morajo kopijo odgovora in ga na njihovo zahtevo predložiti inšpekcijskim organom. Zapisniki, ki jih je zabeležila spletna trgovina, vsebujejo CLV iz leta 1997 o varstvu potrošnikov. podatke, ki jih zahteva zakon

 1. Končne izjave

10.1 Z uporabo storitve uporabnik potrjuje zgoraj navedeno in se strinja, da ima operater pravico izbrisati, če vsebina, ki jo objavi, krši ali krši interese operaterja.

10.2 Med uporabo spletne trgovine bodo uporabnikove spletne dejavnosti zabeležene v skladu z veljavno zakonodajo. Operater protokole uporablja samo za statistične namene in le operater ima do njih dostop.

10.3 Sprejetje teh pogojev velja za pisno izjavo, ki jo upravljavec predloži v elektronski obliki, da je do nje mogoče dostopati pozneje.

10.4 S sprejemom teh pogojev se uporabnik izjavi, da jih kadar koli pisno potrdi.

 

 

Garancija


Za vse nove izdelke, ki jih prodajamo, velja garancija najmanj 12 mesecev. Na podrobnostih izdelka je označeno daljše garancijsko obdobje!
V skladu s predpisi o varstvu potrošnikov je proizvajalec v primeru okvare izdelka dolžan izdelek v okvari zamenjati v 72 urah. Garancijo lahko uveljavljate tako, da predložite naslednje dokumente:
- Popolno tovarniško pakiranje izdelka z vso tovarniško opremo
- kopijo dokumenta ali računa
- Garancijski list, ki ga izda naše podjetje
V primeru njihove delne ali popolne odsotnosti ne moremo sprejeti garancijskih zahtevkov!

Oprema, poslana našemu podjetju z garancijskimi težavami, bo predana ustreznemu dobavitelju, ki bo našemu podjetju zagotovil garancijsko ozadje in ki bo v skladu z ustrezno zakonodajo čim prej poskrbel za popravilo. Obdobje popravila garancijskih popravil in pregledov je običajno 1-2 tedna, vendar si storitve pridržujejo pravico, da se to obdobje v upravičenih primerih lahko podaljša.
72-urna zamenjava velja samo za izdelke, ki so med predvideno uporabo odpovedali. Da bi preprečili zamenjavo napak zaradi nepravilne uporabe (npr. Drobljenje, namakanje, teptanje itd. Zaradi padca itd.), Proizvajalci in distributerji izvedejo 72-urno zamenjavo le na podlagi mnenja uradnega servisa . V zvezi s tem, kaj storiti, če izdelek v 72 urah odpove:
Zaznano napako je treba sporočiti na telefonsko številko distributerja. Če je protokol veljaven na podlagi servisne preiskave, se proizvajalec zaveže, da bo izdelek takoj zamenjal.
Če je v 72 urah jasno, da je do napake prišlo zaradi predvidene uporabe, bomo seveda zagotovili takojšnjo odškodnino.
Če uporaba ni jasna, se naša spletna trgovina zaveže, da bo izdelek v okvari zamenjala v 72 urah, vendar le z vednostjo uradne strokovne službe.
Stroške vračila garancije vedno nosi kupec. Seveda, če se po vračilu dokaže, da je prišlo do bistvene napake ali težave, ki jo krijejo garancijski pogoji, bo Sportlampa v zameno povrnila stroške dostave. V primeru težav, ki jih je popravila tretja oseba ali zaradi nepravilnega ravnanja, prilagajanja in za katere garancija ne velja, ne moremo povrniti stroškov dostave.
Če za izdelek ni garancije ali garancijskega roka, se za informacije o garanciji ali garancijskem roku obrnite na telefonsko službo za pomoč uporabnikom.

Obvestilo o zasebnosti
Izjava o varstvu podatkov

Weisson Ltd. ("Ponudnik storitev" ali "Upravljavec podatkov") urejajo naslednji podatki.
o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 95/46 (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN Informacije SVETA.
Ta izjava o zasebnosti ureja obdelavo podatkov na naslednjih spletnih mestih:
Informacije o upravljanju podatkov so na voljo na naslednji strani: povezava
Spremembe prospekta bodo začele veljati po objavi na zgornjem naslovu.
Upravljavec podatkov in kontaktni podatki:
Naslov: Weisson Kft.
Registriran sedež: 2011 Budakalász, Vincellér u 9.
Elektronski naslov: info@sportlampa.com
Telefonska številka: +36 20 460 36 47
Kontaktni podatki pooblaščenca za varstvo podatkov:
Ime: Máté Fehér
Registriran sedež: 2011 Budakalász, Vincellér u 9.
Elektronski naslov: info@sportlampa.com
Telefonska številka: +36 20 460 36 47
Opredelitve pojmov
"Osebni podatki" pomenijo vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo ("posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki"); identificirati fizično osebo, ki neposredno ali posredno, zlasti z identifikatorjem, kot so ime, številka, lokacija, spletni identifikator ali en ali več dejavnikov v zvezi s fizično, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto naravno prepoznavna oseba;
"Obdelava" pomeni vsako operacijo ali niz operacij, ki vključujejo osebne podatke ali datoteke, bodisi avtomatizirane ali neavtomatizirane, kot so zbiranje, beleženje, sistematizacija, razvrščanje, shranjevanje, preoblikovanje ali spreminjanje, pridobivanje, posvetovanje, uporaba, komunikacija, prenos, distribucijo ali drugo uskladitev ali medsebojno povezavo, omejitev, izbris ali uničenje;
"Upravljavec" pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali kateri koli drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov; kadar namene in načine obdelave določa zakonodaja Unije ali države članice, lahko upravljavec ali posebna merila za imenovanje upravljavca določijo tudi zakonodaja Unije ali države članice;

"Obdelovalec" pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali kateri koli drug organ, ki v imenu upravljavca obdeluje osebne podatke;
"Prejemnik" pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali kateri koli drug organ, ki se mu razkrijejo osebni podatki, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne. Javni organi, ki imajo lahko dostop do osebnih podatkov v okviru posamezne preiskave v skladu z zakonodajo Unije ali držav članic, se ne štejejo za prejemnike; obdelava takih podatkov s strani teh javnih organov mora biti v skladu z ustreznimi pravili o varstvu podatkov v skladu z nameni obdelave;
"Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki" pomeni prostovoljno, posebno in dobro obveščeno ter nedvoumno izjavo o nameri posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da s privolitvijo ali nedvoumno izjavo o potrditvi privoli v obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
"Incident s kršitvijo podatkov" pomeni kršitev varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali nepooblaščen dostop do osebnih podatkov, ki so bili posredovani, shranjeni ali kako drugače obdelani.

Osebne informacije:
izvaja se zakonito, pošteno in pregledno za zadevno osebo ("zakonitost, poštenost in preglednost");
zbrane samo za določene, izrecne in zakonite namene in se ne obravnavajo na način, ki je nezdružljiv s temi nameni; nadaljnja obdelava za namene podatkov za arhiviranje v javnem interesu, za znanstvene in zgodovinske raziskave ali za statistične namene ("omejitev namena") se ne šteje za nezdružljivo s prvotnim namenom v skladu s členom 89 (1);
morajo biti sorazmerni in ustrezni za namene obdelave podatkov ter omejeni na potrebno ("shranjevanje podatkov");
mora biti točen in po potrebi posodobljen; treba je sprejeti vse razumne ukrepe za zagotovitev, da se osebni podatki, ki so netočni za namene obdelave, takoj izbrišejo ali odpravijo ("točnost");
hranijo se v obliki, ki omogoča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ne dlje, kot je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo. Osebni podatki se lahko hranijo dlje časa le, če se obdelava osebnih podatkov izvaja v skladu s členom 89 (1) za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstvene in zgodovinske raziskovalne namene ali za statistične namene, v skladu s tem Uredba. ob upoštevanju uvedbe ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za zaščito njihovih svoboščin ("omejena zmogljivost skladiščenja");
bodo obravnavani tako, da se z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi zagotovi ustrezna varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo, nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo osebnih podatkov ("integriteta in zaupnost").

Skrbnik je odgovoren za skladnost z zgoraj navedenim in m 

ad dokaz ("odgovornost").

Upravljanje podatkov
Upravljanje podatkov, povezanih z delovanjem spletne trgovine.
Dejansko zbiranje podatkov, obseg obdelanih podatkov in namen upravljanja podatkov:

Osebni podatki
Namen upravljanja podatkov
Uporabniško ime: identifikacija, dovoljenje za registracijo. Zagotavlja varen dostop do uporabniškega računa.
Priimek in ime: Potrebno za stik, nakup in pravilno izdajanje računov.
E -poštni naslov: Učinkoviteje vzdržujte stike, usklajujte obračunavanje ali vprašanja glede dostave.
Ime in naslov izdajanja računov: Izdaja ustreznega računa, pa tudi oblikovanje pogodbe, določitev njene vsebine, prilagoditev, spremljanje njene uspešnosti, fakturiranje provizij, ki iz tega izhajajo, in uveljavljanje povezanih terjatev.
Ime in naslov za dostavo: Dovoli dostavo na dom.
Datum nakupa / registracije: Izvedite tehnično operacijo.
Naslov IP ob nakupu / registraciji: Izvedite tehnično operacijo.
Vaše uporabniško ime ali e -poštni naslov morda ne vsebujeta osebnih podatkov.
Zainteresirane strani: Vse zainteresirane strani registrirane / kupci na spletni strani spletne trgovine.
Čas upravljanja podatkov, rok za izbris podatkov: Takoj z izbrisom registracije. Razen računovodskih dokumentov, ker je treba te podatke hraniti 8 let v skladu z oddelkom 169 (2) Zakona C iz leta 2000 o računovodstvu.
Računovodski dokument (vključno z računi glavne knjige, analitičnimi in podrobnimi evidencami), ki neposredno in posredno podpira računovodske evidence, je treba hraniti v čitljivi obliki najmanj 8 let in jih je mogoče izterjati iz računovodskih evidenc. Identiteta potencialnih upravljavcev podatkov, pooblaščenih za dostop do podatkov, prejemnikov osebnih podatkov: Osebne podatke lahko obdeluje prodajno in tržno osebje upravljavca podatkov ob upoštevanju zgornjih načel.

Opis pravic posameznikov v zvezi z obdelavo podatkov:
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko od upravljavca zahteva dostop, popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in
lahko ugovarja obdelavi takih osebnih podatkov in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do prenosljivosti podatkov in kadar koli umakne privolitev.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko sproži dostop do izbrisa, spremembe ali omejitve obdelave osebnih podatkov, prenosljivosti podatkov, protesta proti obdelavi podatkov na naslednje načine:

po pošti na naslov 2011 Budakalász, Vincellér u 9,
po elektronski pošti na e-poštni naslov info@sportlampa.com,
po telefonu +3620 460 36 47.
Pravna podlaga za upravljanje podatkov:
Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, člen 6 (1) (a) A), Infotv. § 5 odstavek 1,
Zakon CVIII iz leta 2001 o nekaterih vprašanjih storitev elektronskega poslovanja in storitev informacijske družbe. Zakon (v nadaljevanju: Elkerjev zakon) 13 / A. § ​​(3):
Ponudnik storitev lahko za opravljanje storitve obdeluje osebne podatke, ki so tehnično potrebni za opravljanje storitve. Če so drugi pogoji enaki, mora ponudnik storitev izbrati in v vseh primerih uporabiti sredstva, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitve informacijske družbe, tako da se osebni podatki obdelujejo le, če je to potrebno za opravljanje storitve in druge namene, navedene v tem Zakon. nujno, vendar v tem primeru le v obsegu in za čas, ki je nujno potreben.
Člen 6 (1) (a) C) v primeru računa v skladu z računovodskimi pravili.
Obveščamo vas, da je upravljanje podatkov
• z vašim soglasjem.
• je dolžan posredovati osebne podatke, da lahko izpolnimo vaše naročilo.
• Če ne posredujete podatkov, ne boste mogli obdelati vašega naročila.
• Rabljeni procesorji AnchorData
Transport
Dejavnosti obdelave podatkov: Dostava blaga, transport
Ime in kontaktni podatki obdelovalca podatkov:
GLS Hungary Kft
H-1239 Budimpešta, Ócsai út 1-3.
Telefon: + 3630 / 458-6000
Dejstvo o upravljanju podatkov, obseg upravljanih podatkov: ime za dostavo, naslov za dostavo, telefonska številka, e-poštni naslov.
Zainteresirane strani: Vse zainteresirane strani, ki zahtevajo dostavo na dom.
Namen upravljanja podatkov: Dostava naročenega izdelka na dom.
Čas upravljanja podatkov, rok za brisanje podatkov: traja do konca dostave na dom.
Pravna podlaga za obdelavo podatkov: soglasje uporabnika, člen 6 (1) (a) A), Infotv. Oddelek 5 (1).
Plačilo preko interneta
Dejavnosti obdelave podatkov: spletno plačilo
Ime in kontaktni podatki obdelovalca podatkov:
Erste Bank Hungary Zrt.
2000 Szentendre Dunakorzó 18.
Tel: (+3626) 501254 Faks: (+3626) 501259
Dejstvo o upravljanju podatkov, obseg upravljanih podatkov: ime računa, naslov za izstavitev računa, e-poštni naslov.
Zainteresirane strani: Vse zainteresirane strani, ki zahtevajo spletni nakup.
Namen upravljanja podatkov: Spremljanje goljufij za spremljanje spletnih plačil, potrditev transakcij in zaščito uporabnikov.
Čas upravljanja podatkov, rok za izbris podatkov: traja do plačila na spletu.
Pravna podlaga obdelave podatkov: privolitev uporabnika, Infotv. Oddelek 5 (1), člen 6 (1) (a) A) in Zakon CVIII iz leta 2001 o nekaterih vprašanjih storitev elektronskega poslovanja in storitev informacijske družbe. Zakon 13 / A. § ​​(3).
Ponudnik gostovanja
Dejavnosti obdelave podatkov: Storitve gostovanja
Ime in kontaktni podatki obdelovalca podatkov:
Rackhost Zrt.
Storitve za stranke: +36 1 445 1200
Tehnična služba: +36 1 445 1204
Faks: +36 1445 

1201
Elektronski naslov: info@rackhost.hu
Spletno mesto: www.rackhost.hu
Dejstvo upravljanja podatkov, obseg obdelanih podatkov: Vsi osebni podatki, ki jih posreduje posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.
Zainteresirane strani: Vse zainteresirane strani, ki uporabljajo spletno mesto.
Namen upravljanja podatkov: Omogočiti dostop do spletnega mesta in njegovo pravilno delovanje.
Čas obdelave podatkov, obdobje izbrisa podatkov: Obdelava podatkov traja do prenehanja pogodbe med upravljavcem podatkov in ponudnikom gostovanja ali do zahteve posameznika za izbris iz ponudnika gostovanja.
Pravna podlaga obdelave podatkov: privolitev uporabnika, Infotv. Oddelek 5 (1), člen 6 (1) (a) A) in Zakon CVIII iz leta 2001 o nekaterih vprašanjih storitev elektronskega poslovanja in storitev informacijske družbe. Zakon 13 / A. § ​​(3).
Upravljanje piškotkov
Piškotki za spletno trgovino so tako imenovana "gesla za seje, zaščitene z geslom", "piškotki za nakupovalno košarico" in "varnostni piškotki", za uporabo katerih ni potrebno predhodno soglasje vpletenih strani.
Dejstvo upravljanja podatkov, obseg upravljanih podatkov: edinstvena identifikacijska številka, datumi, časi
Zainteresirane strani: Vse zainteresirane strani, ki obiščejo spletno stran.
Namen upravljanja podatkov: Za identifikacijo uporabnikov zabeležite »nakupovalni voziček« in sledite obiskovalcem.
Čas upravljanja podatkov, rok za izbris podatkov:
Vrsta piškotka
Pravna podlaga za upravljanje podatkov
Obdelava podatkov
Operater gostovanja
Sejni piškotek
2001 CVIII o nekaterih vprašanjih storitev elektronskega poslovanja in storitev informacijske družbe. Zakon (Elkertv.) 13 / A. § ​​(3)
Pomembno: obdobje do konca seje za obiskovalce
connect.sid

Identiteta potencialnih upravljavcev podatkov, pooblaščenih za dostop do podatkov: Upravljavec podatkov ne obdeluje osebnih podatkov z uporabo piškotkov.

Opis pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, povezane z upravljanjem podatkov: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima možnost brisanja piškotkov v meniju Orodja / Nastavitve brskalnika, običajno v nastavitvah postavke Zasebnost.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov: Soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni potrebno, če je edini namen uporabe piškotkov prenos komunikacij prek elektronskega komunikacijskega omrežja ali zagotavljanje storitve informacijske družbe, ki jo naročnik ali uporabnik posebej zahteva.

Google AdWords sledenje konverzijam

Upravitelj podatkov uporablja spletni oglaševalski program, imenovan "Google AdWords", in uporablja Googlovo storitev za sledenje konverzijam. Google sledenje konverzijam je analitična storitev, ki jo ponuja Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA; "Google").

Ko uporabnik vstopi na spletno mesto z Googlovim oglasom, se v njegov računalnik namesti piškotek za sledenje konverzijam. Ti piškotki imajo omejeno veljavnost in ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov, zato jih uporabnik ne more identificirati.

Ko uporabnik brska po določenih straneh na spletnem mestu in piškotek še ni potekel,
Google in upravljavec podatkov bosta videla, da je uporabnik kliknil oglas.

Vsaka stranka programa Google AdWords prejme drugačen piškotek, zato mu ni mogoče slediti na spletnem mestu stranke AdWords.

Podatki, pridobljeni s piškotki za sledenje konverzijam, se uporabljajo za ustvarjanje statistike konverzij za stranke, ki se odločijo za sledenje konverzijam AdWords. To bo strankam omogočilo vpogled v število uporabnikov, ki so kliknili vaš oglas in bili preusmerjeni na stran z oznako za sledenje konverzijam. Nimajo pa dostopa do informacij, ki bi lahko identificirale katerega koli uporabnika.

Če ne želite sodelovati pri sledenju konverzijam, se lahko odjavite tako, da v svojem brskalniku onemogočite možnost nastavitve piškotkov. Potem ne boste vključeni v statistiko sledenja konverzijam.

Za več informacij in Googlovo izjavo o zasebnosti obiščite www.google.de/policies/privacy/
Uporabite Google Analytics

Ta spletna stran uporablja storitev Google Analytics, storitev spletne analitike, ki jo ponuja Google, Inc. (»Google«). ("Google"). Google Analytics uporablja tako imenovane "piškotke", ki so besedilne datoteke, nameščene v vašem računalniku, da pomagajo spletnemu mestu analizirati, kako uporabniki uporabljajo spletno mesto.

Podatki, ki jih piškotek ustvari o spletnem mestu, ki ga uporablja uporabnik, so običajno shranjeni in shranjeni na Googlovem strežniku v ZDA. Z aktiviranjem anonimizacije IP na Googlovi spletni strani bo skrajšal IP naslov uporabnika v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah, ki so podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

Celoten naslov IP bo v izjemnih primerih prenesen in okrnjen le na Googlov strežnik v ZDA. Na zahtevo upravljavca spletnega mesta bo Google te podatke uporabil za oceno vaše uporabe spletnega mesta, pripravo poročil o dejavnostih spletnega mesta za upravljavce spletnega mesta in za zagotavljanje drugih storitev v zvezi z dejavnostjo spletnega mesta in uporabo interneta.

V Googlu Analytics se naslov IP, ki ga posreduje uporabnikov brskalnik, ne ujema z drugimi Googlovimi podatki. Uporabnik lahko prepreči shranjevanje piškotkov z ustreznimi nastavitvami svojega brskalnika, vendar upoštevajte, da v tem primeru morda ne bodo vse funkcije te spletne strani v celoti delujoče. 

stopinj. Googlu lahko preprečite tudi zbiranje in obdelavo vaših podatkov o vaši uporabi spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP) s piškotki, tako da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi.

Glasilo, dejavnost DM

Zakon XLVIII iz leta 2008 o osnovnih pogojih in nekaterih omejitvah gospodarskega oglaševanja. V skladu s 6. členom zakona se lahko uporabnik vnaprej dogovori in se izrecno obrne na ponudnika storitev s svojimi oglaševalskimi ponudbami in drugimi elementi glede kontaktnih podatkov, navedenih med registracijo.
Poleg tega lahko kupec glede na določbe tega prospekta privoli v to, da ponudnik storitev obravnava osebne podatke, potrebne za pošiljanje oglaševalskih ponudb.
Ponudnik storitev ne pošilja nenaročenih oglasnih sporočil, uporabnik pa se lahko brez omejitev in utemeljitev odpove brezplačnemu prejemanju ponudb. V tem primeru bo ponudnik storitev izbrisal vse svoje osebne podatke - potrebne za pošiljanje oglasnih sporočil - iz svojega registra in z drugimi uporabniškimi ponudbami ne bo stopil v stik. Uporabnik se lahko odjavi od oglasov s klikom na povezavo v sporočilu.
Dejansko zbiranje podatkov, obseg obdelanih podatkov in namen upravljanja podatkov:

Osebni podatki
Namen upravljanja podatkov
Ime, e-poštni naslov.
Identifikacija, ki vam omogoča, da se naročite na glasilo.
Datum naročnine
Izvedite tehnično operacijo.
IP naslov v času naročnine
Izvedite tehnično operacijo.

Zainteresirane strani: Vsi deležniki, ki so naročeni na glasilo.

Namen upravljanja podatkov: pošiljanje elektronskih sporočil (e-pošta, sms, potisna sporočila), ki vsebujejo oglase posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, za posredovanje informacij o trenutnih informacijah, izdelkih, promocijah, novih funkcijah itd. Obdobje upravljanja podatkov, rok za izbris podatkov : upravljanje podatkov traja do preklica privolitve, torej do odjave.

Identiteta potencialnih upravljavcev podatkov, pooblaščenih za dostop do podatkov, prejemnikov osebnih podatkov: Osebne podatke lahko obdeluje prodajno in tržno osebje upravljavca podatkov ob upoštevanju zgornjih načel.

Opis pravic posameznikov v zvezi z obdelavo podatkov:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko od upravljavca zahteva dostop do dostopa, popravljanje, brisanje ali omejevanje obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in lahko ugovarja obdelavi teh osebnih podatkov, posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pa ima pravico do prenosljivosti podatkov in umakniti svoje osebne podatke. ali njeno privolitev kadar koli.

Dostop, brisanje, spreminjanje ali omejevanje obdelave osebnih podatkov, prenosljivost podatkov, protest proti obdelavi podatkov lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, sproži na naslednje načine:
po pošti na naslovu Budakalász 2011, Vincellér u 9,
po elektronski pošti na e-poštni naslov ugyfelszolgalat@sportlampa.hu,
po telefonu +36 20 460 36 47a.

Zadevna oseba se lahko kadar koli brezplačno odjavi od glasila.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov: soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, člen 6 (1) (a) A), Infotv. § 5 odstavek 1 zakona XLVIII iz leta 2008 o osnovnih pogojih in nekaterih omejitvah gospodarske oglaševalske dejavnosti. § 6, odstavek 5 zakona:

Oglaševalec, ponudnik oglaševalskih storitev ali oglaševalec vodi evidenco osebnih podatkov oseb, ki so jim podale izjavo, v obsegu, ki je določen v privolitvi. Podatki, ki jih vsebuje ta register o prejemniku oglasa, se lahko obdelujejo le v skladu z izjavo o soglasju, dokler se ne naložijo, tretjim osebam pa se lahko posredujejo le s predhodnim soglasjem zadevne osebe.

Obveščamo vas, da upravljanje podatkov temelji na vašem soglasju. Če želite od nas prejemati novice, morate posredovati osebne podatke. Če ne posredujete informacij, ne boste mogli poslati novic.

Obravnavanje pritožb

Dejansko zbiranje podatkov, obseg obdelanih podatkov in namen upravljanja podatkov:

Osebni podatki
Namen upravljanja podatkov
Priimek in ime
Identifikacija, kontakt.
Email naslov
Ime in naslov računa

Identifikacija, reševanje ugovorov glede kakovosti, vprašanj in težav, povezanih z naročenimi izdelki.

Zainteresirane strani: Vsi deležniki, ki se pritožujejo nad spletno stranjo spletne trgovine in se pritožujejo glede kakovosti.

Čas obdelave podatkov, rok za izbris podatkov: Kopija zapisnika, prepis in odgovor na ugovor iz Zakona CLV iz leta 1997 o varstvu potrošnikov. Zakon 17 / A. § ​​(7) se hrani 5 let.

Identiteta potencialnih upravljavcev podatkov, pooblaščenih za dostop do podatkov, prejemnikov osebnih podatkov: Osebne podatke lahko obdeluje prodajno in tržno osebje upravljavca podatkov ob upoštevanju zgornjih načel.

Opis pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo podatkov: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko zahteva dostop, popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, ki zadevajo njega, in lahko ugovarja obdelavi takih osebnih podatkov, posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pa ima pravico do prenosljivosti podatkov in kadar koli umaknete privolitev.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko sproži dostop do izbrisa, spremembe ali omejitve obdelave osebnih podatkov, prenosljivosti podatkov za 

preizkusite obdelavo podatkov na naslednje načine:
po pošti na naslov 2011 Budakalász, Vincellér u 9,
po elektronski pošti na e-poštni naslov info@sportlampa.com,
po telefonu na 06 20 460 36 47a.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov: soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, člen 6 (1) (a) C), Infotv. § 5 (1) in Zakon o varstvu potrošnikov CLV iz leta 1997. Zakon 17 / A. § ​​(7).
Obveščamo vas, da:
• posredovanje osebnih podatkov temelji na pogodbeni obveznosti.
• obdelava osebnih podatkov je predpogoj za sklenitev pogodbe.
• je dolžan posredovati osebne podatke, da bomo lahko obravnavali vašo pritožbo.
• Če ne posredujete podatkov, ne bomo mogli obdelati vaše pritožbe.
Socialna omrežja

Dejansko zbiranje podatkov, obseg upravljanih podatkov: Facebook / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram itd. Registrirano ime na spletnih mestih za družabna omrežja in slika javnega profila uporabnika.

Zainteresirane strani: Vsi deležniki, ki so se registrirali na družbenih omrežjih Facebook / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram itd.

Namen zbiranja podatkov: Skupna raba ali »všečkanje« določenih družbenih elementov, izdelkov, promocij ali samega spletnega mesta na spletnih mestih v družabnih medijih.

Čas obdelave podatkov, rok za izbris podatkov, identiteta potencialnih upravljavcev podatkov, pooblaščenih za dostop do podatkov, in opis pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, povezani z obdelavo podatkov: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko ugotovi vir podatkov, njihovo obdelavo, upravljanje podatkov se izvaja na upravljanje podatkov družbenih omrežij, pa tudi možnost brisanja in urejanja podatkov ureja dano spletno mesto družbenega omrežja.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov: prostovoljno soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, na obdelavo njegovih osebnih podatkov na družbenih omrežjih.

Odnosi s strankami in drugo upravljanje podatkov

Če ima upravljavec podatkov kakršna koli vprašanja ali težave pri uporabi naših storitev upravljanja podatkov, se lahko obrne na upravljavca podatkov na načine, navedene na spletnem mestu (telefon, e-pošta, družabna omrežja itd.).

Upravljavec podatkov za dohodna e-poštna sporočila, sporočila, telefon, Facebook itd. Posredovane podatke skupaj z imenom in e-poštnim naslovom zainteresirane strani ter drugimi prostovoljno posredovanimi osebnimi podatki izbriše najpozneje 2 leti po sporočilu.

Informacije o obdelavi podatkov, ki niso navedene v tem prospektu, bodo posredovane v času zbiranja podatkov.

Na izredni uradni zahtevi ali v primeru zahteve drugim organom na podlagi dovoljenja zakonodaje je ponudnik storitev dolžan posredovati informacije, sporočati in posredovati podatke ter dati na voljo dokumente.

V takih primerih ponudnik storitev prosilcu posreduje osebne podatke le v obsegu in v obsegu, ki je nujno potreben za namen prijave, pod pogojem, da navede natančen namen in obseg podatkov.
Pravica dostopa

Imate pravico do povratnih informacij upravljavca o tem, ali se vaši osebni podatki obdelujejo, in če do take obdelave pride, imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov in podatkov, navedenih v Uredbi.
Pravica do popravka

Imate pravico, da na zahtevo upravljavca podatkov brez nepotrebnega odlašanja popravite netočne osebne podatke v zvezi z njim. V zvezi z namenom obdelave podatkov imate pravico zahtevati dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov, med drugim z dodatno izjavo.

Pravica do preklica

Imate pravico, da na zahtevo skrbnika brez nepotrebnega odlašanja izbrišete osebne podatke v zvezi z njim, administrator pa je pod določenimi pogoji dolžan brez nepotrebnega odlašanja izbrisati vaše osebne podatke.

Pravica do pozabe podatkov

Če je skrbnik razkril osebne podatke in jih mora izbrisati, bo sprejel razumne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja, da obvesti administratorja, da ste zahtevali osebne podatke. brisanje povezav ali kopij ali dvojnikov teh osebnih podatkov.

Pravica do omejitve obdelave podatkov

Na zahtevo skrbnika imate pravico omejiti obdelavo, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

Izpodbijali ste točnost vaših osebnih podatkov; v tem primeru omejitev velja za obdobje, ki upravljavcu omogoča preverjanje točnosti osebnih podatkov;
• je obdelava nezakonita in nasprotujete brisanju podatkov ter namesto tega zahtevate omejitve njihove uporabe;
• upravljavec podatkov ne potrebuje več osebnih podatkov za namene obdelave podatkov, vendar od njih zahtevate uveljavljanje, uveljavljanje ali zaščito pravnih zahtevkov;
• ste nasprotovali obdelavi podatkov; v tem primeru omejitev velja, dokler se ne ugotovi, ali imajo upravičeni skrbniški razlogi prednost pred vašimi zakonitimi razlogi.
Pravica do prenosljivosti podatkov
Imate pravico do prejema osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, posredovanih upravljavcu podatkov v strukturirani, široko uporabljani strojno berljivi obliki, in jih posredovati drugemu upravljavcu podatkov, ne da bi vam to preprečil upravljavec podatkov, ki mu je posredoval osebne podatke podatkov. .
Pravica do ugovora

Imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov, vključno s profiliranjem na podlagi zgornjih določb, iz razlogov, povezanih z vašim položajem.

Ugovor v 

v primeru neposredne pridobitve podjetja

Če se vaši osebni podatki obdelujejo za namen neposrednega pridobivanja podjetja, imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov v ta namen, vključno s profiliranjem, kar zadeva neposredno pridobitev podjetja. Če ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namen neposrednega pridobivanja podjetja, osebnih podatkov v ta namen ni več mogoče obdelati.

Avtomatizirano odločanje v posameznih primerih, vključno s profiliranjem

Imate pravico, da niste predmet odločitve, ki temelji le na avtomatizirani obdelavi podatkov, vključno s profiliranjem, kar bi nanjo imelo pravni ali podoben učinek.
Prejšnji odstavek se ne uporablja, če odločba:
• potrebno za sklenitev ali izvajanje pogodbe med vami in upravljavcem podatkov;
• dovolite zakonodajo EU ali držav članic, ki velja za skrbnike, ki določa tudi ustrezne ukrepe za zaščito vaših pravic in svoboščin ter zakonitih interesov; obsedenost
• Na podlagi vašega izrecnega soglasja.

Rok za dogodek

Skrbnik vas bo nemudoma, vsekakor pa v roku enega meseca po prejemu zahteve obvestil o ukrepih, sprejetih na podlagi zgornjih zahtev.

Po potrebi se lahko podaljša za 2 meseca. Upravljavec podatkov vas bo v roku enega meseca po prejemu zahteve obvestil o podaljšanju roka in navedel razloge za zamudo.

Če skrbnik ne posreduje na vašo zahtevo, vas bo nemudoma, vendar najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve, obvestil o razlogih za neukrepanje in da se lahko pritožite pri nadzornem organu ter vložite sodno pritožbo .
Varnost upravljanja podatkov

Upravljavec in obdelovalec sprejmeta ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za upoštevanje stanja znanosti in tehnologije ter stroškov izvajanja ter narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave ter različnih verjetnosti in resnosti tveganj za posameznike 'pravice in svoboščine. zagotoviti raven varnosti podatkov, sorazmerno s stopnjo tveganja, med drugim med drugim:
• psevdonimizacija in šifriranje osebnih podatkov;
• zagotavljanje stalne zaupnosti, celovitosti, razpoložljivosti in odpornosti sistemov in storitev, ki se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov;
• v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta zmožnost pravočasnega obnovitve dostopa in razpoložljivosti osebnih podatkov;
• postopek za redno testiranje, vrednotenje in vrednotenje učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov, sprejetih za zagotovitev varnosti obdelave podatkov.
Obveščanje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o incidentu zaradi varstva podatkov

Če obstaja verjetnost, da bo incident zaradi varstva podatkov predstavljal visoko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, upravljavec o nepotrebnem odlašanju nemudoma obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Podatki, posredovani posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, morajo jasno in razumljivo opisati naravo incidenta varstva podatkov ter ime in kontaktne podatke pooblaščenca za varstvo podatkov ali druge kontaktne osebe, ki posreduje dodatne informacije; treba je opisati verjetne posledice incidenta varstva podatkov; opiše ukrepe, ki jih je sprejel ali načrtoval upravljavec za odpravo incidenta varstva podatkov, vključno z vsemi ukrepi za ublažitev negativnih posledic incidenta varstva podatkov.

Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni treba obvestiti, če je izpolnjen kateri od naslednjih pogojev:
• je upravljavec uvedel ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe in ti ukrepi so bili uporabljeni za podatke, na katere vpliva incident zaradi varstva podatkov, zlasti tiste ukrepe, kot je uporaba šifriranja, ki osebam, ki niso pooblaščene, onemogočajo dostop do osebnih podatkov podatki za razumevanje podatkov; podatki;
• je upravljavec po incidentu z varstvom podatkov sprejel nadaljnje ukrepe, s katerimi je zagotovil, da ni verjetno, da bi obstajalo visoko tveganje za pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;
• Informacije bi zahtevale nesorazmeren trud. V takih primerih je treba posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, obvestiti z javno dostopnimi informacijami ali pa se sprejmejo podobni ukrepi, da se zagotovi, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obveščen na enako učinkovit način.
Če upravljavec podatkov še ni obvestil posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o incidentu zaradi varstva podatkov, lahko nadzorni organ po oceni, ali je pri incidentu zaradi varstva podatkov verjetno veliko tveganje, odredi, da se o tem obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Poročanje o incidentu zaradi varstva podatkov pristojnemu organu

Upravljavec poroča o incidentu zaradi varstva podatkov nadzornemu organu, pristojnemu v skladu s členom 55, brez nepotrebnega odlašanja in, če je mogoče, najkasneje v 72 urah po tem, ko je izvedel za incident z varstvom podatkov, razen če bi incident zaradi varstva podatkov lahko ogrozil pravice posamezniki. in njegovo svobodo. Če obvestilo ni poslano v 72 urah, je treba navesti razloge za zamudo.


Možnost vložitve pritožbe

Pritožbe zaradi možne kršitve obveznosti upravljavca podatkov se lahko vložijo pri nacionalnem uradu za varstvo podatkov in svobodo informacij:
Nacionalni urad za varstvo podatkov in svobodo informacij
1125 Budimpešta, avenija Szilágyi Erzsébet 22 / C.
Poštni naslov: 1530 Budimpešta, nabiralnik: 5.
Telefon: + 36-1-391-1400
Faks: + 36-1-391-1410
Elektronski naslov: ugyfelszolgalat@naih.hu
Zaključne opombe

Pri pripravi prospekta smo upoštevati naslednjo zakonodajo:
O varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 95/46 (Splošna uredba o varstvu podatkov) UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN EVROPSKEGA PARLAMENTNEGA SVETA aprila 2016 27.)
• 2011 CXII. Zakon - o pravici odločanja o informacijah in svobodi obveščanja (v nadaljevanju Infotv.)
• Zakon CVIII iz leta 2001 - o nekaterih vprašanjih storitev elektronskega poslovanja in storitev, povezanih z informacijsko družbo (zlasti § 13 / A)
• Zakon XLVII iz leta 2008 o prepovedi nepoštenih poslovnih praks med podjetji in potrošniki;
• Zakon XLVIII iz leta 2008 - o osnovnih pogojih in nekaterih omejitvah komercialnega oglaševanja (zlasti § 6)
• 2005 XC. Zakon o elektronski svobodi obveščanja
• Zakon C iz leta 2003 o elektronskih komunikacijah (zlasti § 155)
• 16./2011. Mnenje o priporočilu EASA / IAB o najboljših praksah spletnega vedenjskega oglaševanja
• Priporočila nacionalnega organa za varstvo podatkov in svobode obveščanja o zahtevah glede varstva podatkov za predhodne informacije
• Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, ki razveljavlja Uredbo (ES) št. 46